Novice

Ritmično usklajevanje partnerjev

Načinov ljubljenja je toliko kot ljubimcev. Ni edinega. Ni pravega. Je samo ljubljenje, ki vam je bolj ali manj všeč. Ljubljenje, ki vas povsem prevzame in prestavi "v drug svet" ali pa ljubljenje, za katerega komaj čakate da se konča - žal vam je, da se je sploh začelo ... Verjamem, da se je ljubljenja moč naučiti in da je bistvena lastnost, ki jo za to potrebujemo čuječnost. Poleg čuječnosti, ki je zaznavanje s sprejemanjem, pa ima bistveno vlogo še potrpljenje - potrpljenje do samega sebe in do partnerja. Seveda je pomembna tudi dobra komunikacija, še posebno neverbalna.

Kaj so najpogostejši vzroki za varanje?

Vzrokov je resnično veliko. Lahko bi dejala, da ima vsak posameznik in par svojega. Pomembno je poudariti, da gre lahko za povsem individualne vzroke. Mednje spadajo osebno stališče do nezvestobe, vrednote, potreba po vznemirjenju, nesposobnost empatije, seksualna zasvojenost, vedenja, naučena v primarni družini, strah pred bližino oziroma intimnostjo, težave v spolnosti, bolezni, kriza srednjih let … V takih primerih partner težko prepreči partnerjev "življenjski slog". Na drugi strani so medpartnerski vzroki, ki so v bistvu "vedenjsko uprizarjanje" (angl.

Ali veste, da obstaja biološka podlaga monogamije?

Znano je, da je s spolno slo povezan testosteron. Mogoče je nekoliko manj znano, da je ta hormon pomemben tako pri moških kot tudi pri ženskah. Za doživljanje strasti, zaljubljenosti in tudi ljubezni so v možganih osrednjega pomena sistemi ugodja in nagrajevanja. V teh se ob doživljanju ugodja sprošča dopamin. Le-ta nas motivira, da iščemo ugodne dražljaje, da si zapomnimo kontekst, v katerem smo doživeli ugodje, in da ponavljamo vedenjske vzorce, ki nas do njega pripeljejo. Pri pojavu navezanosti na partnerja in otroka pa sta pomembna predvsem oksitocin in vazoprosin.

Pages