Cilji

Namen, cilji, naloge in dejavnosti kluba za člane so:

- osveščati širšo javnost o spolni energiji in zdravi spolnosti,

- ponuditi dostop do informacij vezanih na spolno energijo in zdravo spolnost,

- organizirati redna mesečna kulturno-izobraževalna in razvedrilna srečanja s poudarkom na vsebinah zdrave spolnosti in erotike,

- organizirati skupino za samopomoč za heteroseksualne partnerje in zakonske pare, ki se bo ukvarjala s tematiko spolne energije, zdrave spolnosti in erotike,

- organizirati skupino za samopomoč za heteroseksualne posameznike, starejše od 21. let, ki se bo ukvarjala s tematiko spolne energije, zdrave spolnosti in erotike,

- organizirati redna srečanja skupine starejših žensk, ki bodo debatirale in osveščale javnost o zdravi spolnosti in erotiki,

- organizirati seminarje, predavanja in delavnice za heteroseksualne pare in samske osebe, ki želijo osvestiti spolno energijo s pomočjo umetnosti,

- organizirati seminarje, predavanja in delavnice s področja zdrave spolnosti in erotike za invalidne osebe in osebe s posebnimi potrebami,

- vplivati na širšo javnost o možnostih in načinih uporabe pomoči z umetnostjo na področju spolne energije in zdrave spolnosti,

- s pomočjo seminarjev, izobraževanj in delavnic osveščati heteroseksualne pare, poročene in samske osebe starejše od 21. let o moralnih vrednotah v spolnosti v izogib promiskuiteti,

- heteroseksualnim parom, poročenim in samskim osebam omogočiti zabavne in razvedrilne vsebine vezane na področja zdrave spolnosti in erotike,

- promovirati različne vrste umetnosti, ki so povezane s čutnostjo in erotiko ter pozitivno vplivajo na razpoloženje ljudi, njihovo počutje in zdravje,

- si prizadevati za visoko strokovno raven dela kluba,

- širiti ustvarjalno in kulturno zavest na področju zdrave spolnosti z raznimi publikacijami članov kluba (časopis, knjige, avdio in video material, spletne strani);

- vzdrževanje stikov članov kluba s sorodnimi klubi in društvi v Sloveniji in tujini;

- povezovanje članov kluba z domačimi in tujimi umetniki na področju različnih glasbenih, plesnih, gledaliških in drugih kulturno-umetniških zvrsti ter povezovanje članov kluba z domačimi in tujimi pedagogi, ki se ukvarjajo s področjem spolne energije, zdrave spolnosti in erotike,

- povezovanje članov kluba z domačimi in tujimi strokovnjaki na področju medicine, psihologije, psihiatrije, psihoterapije, filozofije, sociologije in drugimi, ki se ukvarjajo z osveščanjem spolne energije in zdravo spolnostjo,

- skrb za pridobivanje finančnih sredstev iz namenskih družbenih sredstev, donacij, promocijskih aktivnosti, evropskih skladov in fundacij ter drugih virov financiranja,

- seznanjanje članov kluba o problemih in napredku na področju delovanja kluba.