Etični kodeks

Etični kodeksi so pravila vedenja in moralnih norm, ki so jih skupine posameznikov prostovoljno zapisale z namenom urediti odnose znotraj skupine ter odnose do okolja, v katerem ta deluje. Po vsebini določajo, kakšne značilnosti naj ima oseba, da v določeni skupini velja za osebo z integriteto oziroma kaj skupina šteje kot dolžno ravnanje posameznikov, in predstavljajo podlago za ukrepanje ob kršitvi dolžnega ravnanja. So torej prvi formalni okvir za sankcioniranje v primeru deviantnih ravnanj.

ETIČNI KODEKS KLUBA ČEŠPLJA

I. Člen
Člani in članice Kluba Češplja so heteroseksualne osebe in negujejo zdrav odnos do spolnosti.

II. Člen
Člani in članice Kluba Češplja si prizadevajo za izpolnjevanje nalog in ciljev razvidnih iz statuta Kluba Češplja.

III. Člen
Člani in članice Kluba Češplja spoštujejo kodeks oblačenja na mesečnih srečanjih članov Kluba Češplja.

IV. Člen
Člani in članice Kluba Češplja se zavzemajo za zvestobo v zakonskem ali partnerskem odnosu in se izogibajo vsakršni promiskuiteti.

V. Člen
Člani in članice Kluba Češplja niso člani swinger klubov in ne zahajajo v swinger klube.

VI. Člen
Člani in članice Kluba Češplja z osebnim življenjem v javnosti zagovarjajo moralne vrednote in vrednote članov kluba, ki so zvestoba, iskrenost, poštenje, odgovornost do sebe in drugega.

VII. Člen
Upoštevanje načel tega etičnega indeksa je moralna obveznost članov in članic kluba.

VIII. Člen
Članu Kluba Češplja, ki ima težave zaradi uveljavljanja načel tega kodeksa, bodo člani kluba nudili moralno pomoč.